MAKİNA PERİYODİK KONTROLÜ

İşyerlerinde kullanılan, kaldırma ve / veya iletme araçları ile basınçlı kapların, güvenli ve uygun işletme koşullarında çalışmasını sağlamak için, yasal mevzuatlarca tanımlanan periyotlarda ve kontrol yöntemlerini uygulayarak yetkin ve tecrübeli makine mühendisleri ile kontrollerini  yaparak raporlarını sunmaktadır.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisat olarak,

Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleri olarak, tanımlanmıştır.

İş kazalarının önüne geçmek ve/veya olasılığını düşük seviyelere indirebilmek için yapılması gereken en önemli işlemlerden biri makine periyodik kontrollerinin uygun periyotlarda ve eksiksiz olarak yaptırılmasıdır. Ayrıca, periyodik kontrollerini düzenli bir şekilde yaptırmak makinelerin ömrünü uzatmak anlamında da etkili olacaktır.

Periyodik Kontrollerin Yapılması İşletmelere Neler Kazandırır?

 • Makinelerden kaynaklanabilecek iş kazalarının önüne geçilir ve iş güvenliği sağlanır,
 • Makine ve teçhizatın çalışma ömrü uzatılır,
 • Enerji ve Üretim Verimliliği arttırılır,
 • Çevre Kirliliğini önüne geçilir,

Basınçlı Kap Periyodik Kontrollerimiz;

 •  KaloriferKazanı Periyodik Kontrolü
 •  Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
 •  Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
 •  Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
 •  Kompresör Periyodik Kontrolü
 •  Hidrofor Periyodik Kontrolü
 •  Hava Tankı Periyodik Kontrolü
 •  Otoklav Periyodik Kontrolü
 •  Sanayi Gazlarının Tank Kontrolü
 •  LPG Tankı Periyodik Kontrolü

Kaldırma ve/veya İletme Araçları Periyodik Kontrollerimiz;

 •  Forklift Periyodik Kontrolü
 •  Transpalet Periyodik Kontrolü
 •  Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
 •  Vinç Periyodik Kontrolü
 •  Caraskal Periyodik Kontrolü
 •  Yük Asansörü Periyodik Kontrolü
 •  Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
 •  Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü
 •  Manlift Periyodik Kontrolü
 •  Sepetli Platform Periyodik Kontrolü