İLKYARDIM EĞİTİMİ

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerince tıbbi yardımın sağlanacağı ana kadar, mağdurun hayatının kurtarılması ya da durumunun daha da kötüye gitmesini önlemek için olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlkyardımcı Kimdir?

İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardım eğitimi alarak ilkyardımcı belgesi almış kişidir.

İlkyardımcı Bulundurmak Zorunluluk Mudur?

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması kanuni bir zorunluluktur. 

Kimler İlkyardımcı Olabilir?

İlkyardım Yönetmeliğine göre; ‘‘ilkyardım’’ eğitimi almak için ilkokul mezunu olmak gerekmektedir.

‘‘İlkyardımcı’’ olabilmek için ise alınan ilk yardım eğitimlerinden sonra İl Sağlık Müdürlüklerince yapılan teorik ve pratik eğitimlerde başarılı olmak gerekmektedir.

İlkyardım Eğitimleri

İlkyardım eğitimleri 16 saattir. Eğitim konuları ise;

Genel ilkyardım bilgileri,

Temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım,

Bilinç bozukluklarında ilkyardım,

Kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım,

Yaralanmalarda ilkyardım,

Boğulmalarda ilkyardım,

Kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım,

Acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım,

Zehirlenmelerde ilkyardım,

Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım,

Göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım konularıdır.

İlkyardım Sınavları

Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.  

İlkyardımcı Belgesi

Sınavda başarılı olan katılımcılara İl Sağlık Müdürlüklerince İlkyardımcı Belgesi verilir. İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri ise geçersiz sayılır.

Sonuç Olarak: İlkyardımcı bulundurmak tüm işyerlerinde kanuni bir zorunluluk olmakla beraber; gerekli olan ilkyardımcı sayısı da işyerinin tehlike sınıfına göre değişkenlik göstermektedir.

Bizler Aysa OSGB olarak İş güvenliği hizmetleri sunmakla beraber aynı zamanda ilk yardım merkezimiz aracılığıyla başta İş güvenliği hizmeti verdiğimiz firmalar olmak üzere bütün firmaların ilkyardımcılarını yetiştirmek amacıyla eğitim vermeye başlamış bulunuyoruz.

Aysa OSGB olarak ilkyardım eğitim merkezimizde, ilk yardım kurslarımızı düzenlemekle beraber aynı zamanda ilkyardımcıların çalıştıkları / çalışacakları işyerlerinde de eğitime uygun yer olması halinde kurslarımızı burada da düzenleyebilmekteyiz.