HİJYEN EĞİTİMİ

Hijyen Nedir?

Hijyen  sağlıklı bir yaşam için yapılan faaliyetlerin ve alınan önlemlerin tümüdür. Hijyen sözcüğü S özel anlamında, genellikle temizlik ile ilgili önlemlerden bahsederken kullanılır.

Hijyenin etkili olabilmesi için sadece su her zaman yeterli değildir. En etkili hijyen için zararlı olabilecek mikroorganizmalar vücuttan uzaklaştırılırken çeşitli temizlik araçları da kullanılmalıdır.

Hijyen; her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin bütünü olarak da tanımlanabilir.

Kişisel Hijyen: Kişilerin kendi sağlıklarını korumak ve devam ettirmek için uymak zorunda oldukları öz bakım uygulamalarıdır.  Vücut salgılarının, atıklarının ve geçici mikroorganizmaların vücuttan uzaklaştırılması yoluyla temizliği sağlamak ;bireyin rahatlamasını, dinlenmesini, gevşemesini ve kas gerilimini azaltmak gibi faydaları vardır. Kişisel hijyeni;

  • Deri hijyeni.
  • Saç hijyeni.
  • Ayak hijyeni.
  • Ağız ve diş hijyeni.
  • Tırnak hijyeni.
  • El hijyeni olarak sınıflandırmak mümkündür.

Toplum Hijyeni: Yaşadığımız çevrenin ve bu çevredeki insanların tümüne hitap edecek şekilde yapılan hijyen çalışmalarıdır.

Yolların ve caddelerin temizliği,

Çöp konteynırlarının temizlenmesi,

Atıkların uygun şekilde imha edilmesi,

Belli aralıklarla gerekli ilaçlamaların yapılması bizleri sağlıklı tutacak çevre hijyeni için çok önemlidir.

Ülkemizde Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

5 Temmuz 2013  tarihinde ülkemizde yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği ile gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde, çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Hijyen Eğitimleri: İş kollarının özelliğine göre komisyonca belirlenen eğitim içeriklerinin eğitim formatına uygun olarak ülke genelinde verilmesini sağlar. Eğitimler sekiz saatten az olamaz.

Hijyen Eğitimi Konuları: Eğitimlerin içerikleri, hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını ihtiva edecek şekilde komisyonca belirlenir.

Hijyen Eğitimi Neden Önemlidir?

Hijyen kurallarına dikkat etmek ve temiz olmak sağlığın korunması için atılan  ilk adımlardır. Hijyenik yaşam koşulları, hastalıkları kontrol etmek ve yayılmasını önlemek için oldukça önemlidir.

Hijyen eğitimi, sağlıklı yaşamak ve zararlı etmenlerden korunmak için en etkili yöntemdir. Hijyen kurallarına uyulmayan yerlerde bakteri, mikroorganizma ve virüsler yayılmak için uygun bir ortam bulur. Bunlar da insan sağlığını hemen etkiler. Bu yapılar nedeniyle hastalıklar ve salgınlar oluşur ve bu hastalık ve salgınlardan her zaman en  çok etkilenen de insanlardır.

Hijyen Eğitiminin Zorunlu Olduğu İşyerleri ve İşletmeler Nereleridir?

a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri.

b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.

c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.

d) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.

e) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

Hijyen Kurallarına Uymamanın Yaptırımları Nelerdir?

Her iş kolunun izin, onay, kayıt, ruhsatlandırma ve benzeri hizmetlerini yürüten bakanlık veya mahalli idare,  Hijyen Yönetmeliğinde belirtilen iş yerlerinin, 5 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini denetler. Bu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, durumu bu maddelere uygun bulunmayan çalışanların her biri ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilir ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesine göre işlem yapılır.

AYSA OSGB ve Hijyen Eğitimleri

Aysa OSGB birçok alanda uygulama hizmeti verdiği gibi aynı zamanda uygulama hizmeti verdiği işyerlerindeki personelin yetişmesi için de gerekli eğitimleri düzenlemektedir.  Sizler de işyerinizdeki personelleriniz için hijyen eğitimlerinizi AYSA OSGB farkı ile işyeri faaliyetlerinizi göz önüne alınarak alabilirsiniz.