ACİL DURUM PLANI

Çalışan Becerilerinin Geliştirilmesini Hızlandırarak Operasyonel Acil Durum Planı Hazırlamak

Yaşlanan işgücü, gelişmiş piyasalarda iş yükünün patlaması, gelişmekte olan piyasalarda nitelikli işçilerin olmaması ve hızlı üretimin şirketler için olan bağımlılığın artması gibi temel faktörler operasyonel risklerde önemli bir artışa neden olmuştur. Birçok şirket, örgütsel kapasite oluşturmak ve bu riskleri azaltmak için sağlam bir öğrenme ve geliştirme programı gerektiğini anlamakla birlikte çoğu kişinin bilgiyi aktarmak ve gerekli becerileri geliştirmek için iyi tanımlanmış bir yöntemden yoksundur. Firmaların acil durum planı çalışmalarında iyi bir programa ihtiyaçları vardır.

Acil durum yönetimi, tehlikeleri ve ilgili riskleri tanımakla ilgilidir. Bu nedenle, şirketlerin risklerin doğasına uygun bir risk matrisi geliştirmeleri ve daha sonra yapılandırılmış işbaşı öğrenme yoluyla organizasyonda farkındalık yaratmaları kritik önem taşır. Bu, en iyi şekilde, çalışanların günlük olarak ilgili olabilecek pratik araçlar ve örnekler kullanarak, aynı zamanda tehlikeler, ekipman ve süreç tasarımı hakkında kapsamlı bir anlayış geliştirerek yapılır. Acil durum eylem planı güvenlik ilkeleri ve sistemleri yalnızca riskleri yönetmeye yardımcı olmakla kalmaz. Verimlilik, maliyet etkinliği ve kaliteyi arttırırken, operasyonlarınızın güvenliğini etkin bir şekilde artırabilirler.

Gerçek Dünya Deneyiminin Değeri

Kendi firmalarımızda ve bireysel olarak tehlikeli maddelerin yönetimi konusundaki deneyimimize dayanan uzman danışmanlarımız, bir proses güvenlik yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi için gerekli olan araçları tam olarak anlamışlardır. Ayrıca, petrokimya ve gübrelerden madencilik ve metal işleme alanlarına kadar geniş bir yelpazedeki müşterilere yönelik çalışmalarımız, çözümlerimizin derinliği ve uyumluluğunu gösterdi.

Bu zamana kadar ki firmalara verdiğimiz hizmet tecrübesine dayanarak, modellerimizi ve metodolojimizi, hemen hemen her acil durum veya endüstri için çoğaltılan, uygulanan, test edilmiş ve ince ayarlanmış şekilde rafine ettik. İstanbul acil durum planı yönetme ve süreçle ilgili yararlanmaları ve olayları önleme yaklaşımımız, hem organizasyonunuzun kültürel ve teknik yönlerini ele alır.

Uzmanlarımız, süreç devamlılığını, takibini büyük endüstriyel olayları ve afetleri, çalışma hakkını ve en önemlisi de değerli canları korumak için şirketinizin önemli süreçle ilgili felaket olaylarını önlemesine yardımcı olacak çözümleri kanıtlamıştır. Ayrıntılı hizmetlerden faydalanmak için İstanbul OSGB firmaları ile iletişime geçiniz.